Priser

Priser

Priser for udlejning af hal og mødelokaler for sæson 2022-2023:

Halleje:

1/1 hal 200,00 kr./time

1/3 hal  80,00 kr./ time

2/3 hal 135,00 kr./time

Mødelokale/ scenerum:

100,00 kr./time

Rengøring inkl. i leje se dog under Kulturelle- , firma- og familiesammenkomster..

Kulturelle- , firma – og familearrangementer efter aftale:

Udlejning foretages for det hele timetal, som arrangementet varer med tillæg af 2 timer før til opstilling og 2 timer efter til oprydning. Udlejningsprisen herfor er timeprisen for leje af hallen samt 450 kr. til rengøring.

Booking af lokaler foretages indtil online systemet fungerer hos Niels Højer på tlf.nr. 8669 7172 / mobil 3049 2062

Kontingent til motionscenter:

Nøglekort      depositum                          125 kr. (Ved medlemskabsophør refunderes depositaet)

Kontingent – 1 mdr.                                200 kr.

Kontingent – 3 mdr.                                500 kr.

Kontingent – 12 mdr.                            1.000 kr.

Husstand – 12 mdr.                                 1.500 kr.

Bestil tid ved en af instruktørerne eller i åbningstiden mandag, tirsdag og torsdag kl. 19.00 – 20.30 samt tirsdag kl. 11.00 – 12.00. Se kontakt instruktør.

Kontingent til motionscenter giver adgang til spinning på hold.

Kontingent for deltagelse i spinning på hold:

Nøglekort                                125 kr.

Kontingent – 1 md.                   200 kr.

Kontingent – 3 mdr.                  500 kr.

Kontingentet giver tillige adgang til brug af motionscentret – dog kun efter forudgående instruktion, som tager ca. 1 time og aftales med en af instruktørerne, se ovenfor.

Der er klippekortordning til spinning. Tilmelding sker på Online Booking.

10 gange koster 350 kr.

5 gange koster 200 kr.

Individuelle spinningshold:

Timepris incl. instruktør 400 kr.

Familieaktiviteter:

Børn under 16 år ifølge med voksne, det vil sige samlet deltagelse, betaler 600,- kr. pr. halvår (uændret i forhold til 2013). Der kan vælges mellem spinning eller motion. Betalingsperioden følger den tilknyttede voksne. Bemærk, at der er krav om højde for brug af spinningscykler og anbefaling fra DGI i børns brug af motionsudstyr.