Ordensregler

Ordensregler for Ulbjerg Motionscenter

 1. Et medlemskab er personligt, og misbrug vil medføre bortvisning.
 2. Kun medlemmer, som har deltaget i en instruktionstime, fået lagt et træningsprogram og betalt kontingent, har adgang til at bruge centrets udstyr.
 3. Nøglekort er personligt og må ikke overdrages til andre. Nøglekort skal medbringes under træning og forevises ved kontrol, som kan foretages af bestyrelsen eller en instruktør.
 4. Det er ikke tilladt at tage gæster med ind i motionscentret. Det gælder også egne børn.
 5. Træning i motionscentret sker på eget ansvar. Eventuelle skader, som et medlem måtte pådrage sig ved brug af centrets udstyr, er Ulbjerg Motionscenter uvedkommende.
 6. Der skal vises hensyn til andre medlemmer og centrets instruktører.
 7. Anvisninger fra centrets instruktører og personer, som bestyrelsen for Ulbjerg Kultur – og Fritidscenter bemyndiger til at holde opsyn med centret, skal altid følges.
 8. Der må ikke trænes med bar overkrop. Der skal anvendes indendørs fodtøj og passende træningstøj.
 9. Tasker, udendørssko, overtøj m.m. skal anbringes i omklædningsrummet eller anden anvist plads.
 10. Medbring eget håndklæde og drikkedunk til brug under træningen.
 11. Kun kildevand må medbringes og indtages i motionscentret
 12. Ryd op efter træningen. Sæt håndvægte og vægtskiver på plads efter brug.
 13. Maskiner m.m. rengøres straks efter brug med aftørringspapir. Følg anvisningerne på opslagene.
 14. Brugt papir m.m. skal i de dertil indrettede affaldsspande.
 15. Som følge af aftale med Ulbjerg Skole vil omklædningsrummene ikke kunne benyttes i nogle timer om ugen. Der vil dog altid være mulighed for at bruge centrets toilet og bruserum i indgangsområdet. Oversigt over de timer, hvor Ulbjerg Skole benytter omklædningsrummene, vil blive slået op på centrets info-tavle.
 16. Ved instruktion af et nyt medlem har instruktørerne fortrinsret til brug af centrets udstyr.
 17. Der må ikke ryges i centret.
 18. Der må ikke indtages alkoholiske drikke eller euforiserende stoffer før, under og efter træning. Ulbjerg Motionscenter samarbejder gennem DGI med Antidoping Danmark, hvilket medfører uanmeldte kontrolbesøg. Et medlem er forpligtet til at lade sig dopingteste, såfremt anmodning herom fremsættes enten af DGI eller en person udpeget af bestyrelsen for Ulbjerg Motionscenter.
 19. Overtrædelse af ordensreglementet medfører karantæne eller i yderste konsekvens bortvisning. Ved karantæne eller bortvisning refunderes kontingentet ikke.
 20. Ovenstående ordensregler er gældende fra medio december 2014 og erstatter alle tidligere.

 

Bestyrelsen for Ulbjerg Kultur – og Fritidscenter