Åbningstider og anden information

Motionscentret er åbent alle ugens dage fra kl. 6.00 – 23.00. Adgang kræver medlemsskab og nøglekort.

I de timer, Ulbjerg Skole bruger aktivitetshallen til undervisningsbrug, bedes omklædning venligst foretaget i enten toilet – eller bruserummet ved indgangen til centret. Se opslag.

Der er fast instruktør til stede på følgende tidspunkter:

Mandag                 kl. 19.00 – 20.30

Tirsdag                  kl. 19.00 – 20.30

Inden første besøg i motionscentret aftales instruktion og afhentning af nøglekort med nedennævnte:

Annette Mindegaard 61 69 51 49
Anders Norup  21 72 10 79

Udleje af aktivitetshal og mødelokaler

Centret er åbent hele året også i ferieperioder. Private, forenings- og firmahold/ grupper har altid mulighed for at leje aktivitetshallen uden for de timer, hvor enten Ulbjerg Skole eller foreninger anvender den til træningsformål.

For udlejning af mødelokaler og aktivitetshallen, som kan opdeles henvises til:

Niels Højer tlf. 8669 7172 mobil 3049 2062

Niels Højer kontaktes desuden for materialer i depotrummet